Informatieboekje

De informatie in dit boekje is bedoeld voor ouders van scouts, zodat zij weten hoe het een en ander geregeld is binnen onze vereniging.

Speltakken:
Binnen Scouting worden leeftijdsgroepen speltakken genoemd. Bij Scouting Bolstergroep Riel hebben we 5 speltakken. te weten:
Bevers: meisjes & jongens vanaf 5 jaar tot en met groep 3.
Welpen: meisjes & jongens uit groep 4, 5 en 6.
Scouts: meiden & jongens vanaf groep 7 tot het seizoen dat ze 1 oktober 14 jaar zijn.
Explorers: meiden & jongens die voor 1 oktober van het nieuwe seizoen 14 jaar zijn tot en met 18 jaar.
Pivo's: meiden en jongens die voor 1 oktober van het nieuwe seizoen 18 jaar zijn tot 23 jaar.

Contactinformatie:

Blokhut: Oude Tilburgsebaan 3A
5133 BD Riel
telnr: 013 518 17 72

Groepsvoorzitter: Anne-Claire van Riel
telnr: 061 507 34 37

Groepsbegeleider: Marieke Krijnen

Penningmeester: Adriaan Janssens

Groepssecretaris: Sandra Oomen
Koningshof 18
5133 BH Riel
telnr: 013 508 11 60
Contactformulier secretaris

Bevers: Sacha van Iperen
telnr: 06 11250694
Contactformulier Bevers

Welpen: Maaike Jonckers
telnr: 06 38123715
Contactformulier Welpen

Scouts: Daphne Brock
telnr: 0654938074
Contactformulier Scouts

Explorers: Geert van Hoek
telnr: 013 822 4577
Contactformulier R/S

Verhuur: Frank van Dijck
Contactformulier verhuurder

Nieuwe leden opgeven:
Nieuwe leden krijgen 3 weken bedenktijd voor hij/zij besluit als lid
te willen toetreden bij scouting. Naam, adres, geboortedatum en
telefoonnummer moeten dan bij de teamleid(st)er worden
doorgegeven, die geeft het verder door aan het secretariaat.

Club, wanneer en hoe laat:
Wij houden de basisschool vakanties in Riel aan. Heeft de basisschool vakantie dan heeft Scouting ook vakantie. Bij
uitzonderingen krijgt u bericht daarover. Ouders zijn verplicht het jeugdlid af te melden bij de contactpersoon van de desbetreffende speltak als hij/zij niet kan komen.
Bevers: elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Welpen: elke vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur.
Scouts: elke donderdag van 18.30 tot 20.30 uur.
R/S: elke vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur.

Installeren:
Bij de installatie (opnemen als lid van scouting) behoort het lid in het bezit te zijn van een blouse in de kleur van zijn of haar speltak, daarbij een installatieteken van Scouting Nederland, een speltakteken en een das. Voor de das wordt € 5,= gevraagd. Installatie tekens en blouses kunt u verkrijgen in de Scoutshop.

Als u ruim van tevoren doorgeeft aan de leiding kan er onderling wat geregeld worden. Eventueel is het mogelijk tweedehandse blouse aan te schaffen en bij de leiding is bekend wie er mogelijk nog een blouse heeft.

Wanneer het weer het toelaat mag er ook een scouting-T-shirt gedragen worden met de das. Deze zijn te koop bij de leiding en kosten € 10,00 per stuk.

Gezamenlijke activiteiten:
Zoals de naam al zegt zijn het activiteiten die we met de hele groep doen. In het begin van het seizoen hebben we het overvliegen, tegen kerst de kerstviering en aan het einde van het seizoen een afsluiting. Verder kunnen andere gelegenheden ook aangegrepen worden voor een gezamenlijke activiteit. Over alle activiteiten die niet tijdens reguliere opkomsten worden gehouden word tijdig geïnformeerd via mail.

Kampen
Scouting kent ook kampen zoals weekenden en zomerkamp. Deze onkosten komen niet uit de contributie en worden door de desbetreffende speltakken gevraagd.

Het zomerkamp wordt gehouden in de 1e week van de zomervakantie (uitzonderingen daargelaten).
Bij opgave van het zomerkamp moet er door het jeugdlid een eerste aanbetaling worden gedaan. Wanneer men besluit toch niet mee te gaan, krijgt men dit bedrag niet terug in verband met al gemaakte kosten.

Tijdens de kampen kan het mogelijk zijn dat er een rugzak gedragen moet worden. Er is een mogelijkheid rugzakken te huren voor een weekend of week.De prijs is € 2,50 voor een weekend en € 6,= voor een week.

Contributie:
De contributie is als volgt vastgesteld. per jaar:
Alle speltakken € 108,=
Deze contributie kunt u voldoen via de Rabobank. Nummer: NL78 RABO 011.55.19.734 t.n.v. Scouting Bolstergroep.
U krijgt hier een rekening van, wacht met betalen tot u deze in de bus heeft. Gelieve bij overdracht van de contributie naam van de desbetreffende scout en speltak te vermelden. Bij beëindiging van het lidmaatschap kan de desbetreffende scout nog deelnemen aan activiteiten naar gelang men contributie betaald heeft. Leden die toetreden na 1 februari betalen slechts een halfjaar contributie.

Bovenstaand rekeningnummer is voor de contributie en andere verenigingszaken, voor verhuur van het gebouw is het rekeningnummer NL02 RABO 010.23.16.880 t.n.v. Stichting Scouting Riel.

Landelijk en regionale organisatie:
Leden van Scouting Bolstergroep Riel zijn automatisch lid van Scouting Nederland en de Regio Hart van Brabant. Elk lid krijgt daarom ook een blad thuisgestuurd dat uitgegeven word door Scouting Nederland, te weten het Scouting Magazine voor alle leden. Verder worden er door hun ook activiteiten georganiseerd, waarover tijdig geïnformeerd zal worden.

Opzeggen lidmaatschap:
Wanneer het kind besluit om te stoppen moeten de ouders hem/haar schriftelijk bij de teamleid(st)er afmelden.

Algemene regels:
* Scouting heeft een huishoudelijk reglement, waar alle leden en betrokkenen aan moeten voldoen, dit is ter
inzage bij het bestuur.
* Scouting Riel is een Rielse groep. Bij verhuizing kan een jeugdlid het seizoen in Riel afmaken. Wij zijn bereid hierna mee te zoeken naar een scoutinggroep in de nieuwe woonomgeving.
* Scouting heeft een secundaire verzekering en al de leden die contributie betalen zijn verzekerd.
* Tijdens opkomsten, zomer- en weekendkampen wordt er GEEN bezoek verwacht van de ouders.
* Het verloren raken van persoonlijke spullen is het risico van het jeugdlid of diens verzorgers.

Meer info:
Voor veel meer achtergrondinformatie verwijzen we je graag naar Scoutpedia.nl, maar uiteraard mag er ook naar gevraagd worden bij de leiding.