Binnen onze vereniging hebben wij de speltak Plusscouts. Wij zijn een enthousiaste gezellige groep dames en heren die geen vaste functie binnen de vereniging hebben maar wel binding willen houden met scouting. Eén keer in de maand zijn twee personen verantwoordelijk voor het organiseren van een programma. Wat er zoal georganiseerd wordt zijn diverse activiteiten: tochten lopen, koken, vogelhuisjes timmeren, excursies, pionieren. Ook ondersteunen de Plusscouts bij algemene activiteiten.